Our Sensei

Chiang-Liu Chen

Chiang-Liu Chen - Rokudan in Judo

Rokudan

Ken Barlow

Ken Barlow - Head Couch

Sandan

Tyler Chen

image1

Nidan

Abi Shino

image2

Shodan

Ricky Barlow

image3

Shodan

Rommel Bago

image4

Shodan